ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Za potrebe mještana OpĆine Sračinec, stručne službe izradile su kratki prikaz Zakona o komunalnom gospodarstvu, s ugrađenim važeĆim Odlukama OpĆinskog vijeĆa OpĆine Sračinec vezanih oz komunalnu naknadu, komunalni doprinos i obvezu priključenja na komunalnu infrastrukturu…

Download datoteke ovdje

Autor: s. miko