Završena škola plivanja za djecu OŠ Sračinec

Učenici trećih razreda Osnovne škole Sračinec završili su obuku plivanja koja se već tradicionalno organizira svake godine u svibnju u trajanju od 20 sati. Za 64 učenika petodnevni prijevoz i obuku financirala je, kao i svake godine, Općina Sračinec s iznosom od 260,00 kn po učeniku.

Plivača je na početku škole plivanja bilo 23, a na završetku ih je proplivalo 38. Neplivača je bilo 20, a sada su ostala samo dva. 24-ero učenika još malo treba vježbati tijekom ljeta jer su dobili titulu plivača početnika i plutača.