Završna priredba u okviru projekta KREATIVNI SENIORI

U  projektu  „Kreativni seniori“, koji  zajedno provode Općine Donja Voća i Vinica,  u općini Vinica   organiziran  je Otvoreni kreativni studio  u okviru kojeg  djeluju  dramska i folklorna radionica.  Projekt je odobren odobren unutar programa  KULTURA  54+  i financira se  iz Europskog socijalnog fonda , a namijenjen je starijoj populaciji stanovništva. Osim stanovnika partnerskih općina u projekt su uključeni  i stanovnici   susjednih općina Maruševec,  Cestica,  Petrijenec, Sračinec i Vidovec.

Nakon višemjesečnoog rada, „kreativni“ sudionici dramske i folklorne radionice  pripremaju završnu priredbu  na kojoj će prikazati postignute rezultate.

Završna će se priredba održati u  srijedu, 29.svibnja s početkom u 20:00 sati  u dvorani u zgradi Općine Vinica.  Sudionici dramske radionice koju je vodio Jan Kerekeš  naučene će glumačke vještine   prikazati u predstavi  „Kak je počel brak na mojem dvorištu“, a  sudionici folklorne radionice koju je vodio Pjerino Hrvaćanin uvježabli su koreografiju „Moj muž domaj buš“.

Ulaz na predstavu je slobodan. Dođite i ohrabrite te burnim pljeskom nagradite naše „kreativce“ koji  dokazuju da za  kreativno izražavanje  nikad nije kasno.