Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine

Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima.

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Sračinec da  dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu do 30. rujna 2017. godine.

Više informacija i obrasce nađite u prilozima (dobit ćete ih i na kućnu adresu):

Poziv porez na nekretnine.docx

Sto-sve-treba-znati-o-porezu-na-nekretnine-docx.docx

Obrazac-porez-na-nekretnine Sracinec.doc