OBAVIJEST O IZDAVANJU PROPUSNICA ZA NAPUŠTANJE MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVIŠTA

Obavještavamo mještane kako je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

 

1. Propusnice koje izdaje, ovjerava i potpisuje Stožer civilne zaštite Općine Sračinec su prema Odluci iz članka II:

e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Propusnice možete zatražiti putem e-maila sa popunjenim Zahtjevom koji se nalazi na kraju ove objave: sczsracinec@gmail.com telefona 042/712-110 mobitel 091/ 17 12 110.

Izdane propusnice će Vam biti dostavljene putem e-maila.

Za one koji nemaju mogućnost koristiti e-mail, na stražnjem ulazu u Općinske zgrade bit će postavljen stol na kojem će se nalaziti kutija sa praznim zahtjevima koji će se moći popuniti i ostaviti u za to predviđenoj kutiji svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati. Izdane propusnice moći će se preuzeti u vrlo kratkom roku nakon predanog Zahtjeva.

Molimo mještane da se drže uputa i ne ulaze u prostorije Općine (zbog izbjegavanja kontakata)!

Ostale propusnice NE izdaje Stožer civilne zaštite Općine Sračinec niti Općina Sračinec

 

2. Propusnice izdaje odgovorna osobe u pravnoj osobi (npr. poslodavac), a te pravne osobe izdaju propusnice u ovim slučajevima, ako osoba mora napustiti prebivalište ili stalno boravište zbog:

a) prometa i kretanja za opskrbu područja

b) dnevne migracija zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostave lijekova i sanitetskog materijala, održavanja komunalnih djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c) izvješćivanja javnosti,

f) putovanja na posao i s posla ako je neophodno i ne može se obaviti od kuće,

 

3. Propusnice izdaje nadležni stožer civilne zaštite

g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja bolesti COVID-10.

 

4. Propusnice izdaje odabrani liječnik obiteljske medicine

d) stanovnici koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb

 

Vezano uz navedeno, molimo građane da poštuju zabrane iz Odluke i da ne napuštaju mjesto prebivališta i stalnog boravka bez valjane propusnice koje izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnici obiteljske medicine te lokalni (gradski ili općinski) stožeri civilne zaštite.

Napominjemo kako Odluka stupa na snagu s danom 24. ožujka 2020. godine od 0.01 sati. Odluka se nadovezuje na već postojeću Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja – poručuju iz PU Varaždinske.

Molim građane da se savjesno i odgovorno pridržavaju protuepidemijskih mjera, propusnicu ne mogu dobiti osobe u samoizolaciji kao i da je svako kršenje ove mjere podložno sankcijama prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti”

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sračinec
Krunoslav Lukačić