Obavijest o početku prikupljanja prijava šteta od prirodne nepogode – tuča

Obavještavaju se mještani Općine Sračinec da je župan Varaždinske županije dana      29. lipnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – tuče za područje Općine Sračinec, a koja je nanijela materijalne štete na poljoprivredi, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, građevinama, opremi, javnoj infrastrukturi i prometu u periodu dana 26. lipnja 2023. godine

Ovim putem obavještavamo sve građane koji su pretrpjeli štetu od tuče da štetu mogu prijaviti na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Sračinec na adresi:  www.sracinec.hr ili se mogu preuzeti u prostorijama Općine Sračinec.

Rok za prijavu šteta je 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode tuče, odnosno do 07. srpnja 2023. godine, zaključno do 15:00 sati.

Prijave se podnose na propisanom obrascu te izjavom o suglasnosti za obradu osobnih podataka i to putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@sracinec.hr ili osobno u prostorije Općine Sračinec radnim danom od 7,30 do 14,00 sati.

Uz obrazac i Izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka, podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti  i sljedeće dokumente:

  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o prijavi potpore za 2023. godinu APPRR-U – kopija lista A i B Zahtjeva za potporu,
  • IBAN žiro ili tekućeg računa (dostaviti i presliku kartice),
  • kontakt prijavitelja štete.

U prijavi je potrebno navesti površinu (u ha) i postotak štete za ratarsku kulturu.

Za voćarsku kulturu potrebno je uz površinu (u ha) navesti i broj komada voćki.

U prijavi je obavezno navesti da li je za navedene kulture ugovoreno osiguranje.

Napomene:

  • sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona (u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine i dr.),
  • u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Općini Sračinec, radnim danom od 07:30 do 14:00 sati, na kontakt telefon: 042/712-110 ili putem maila: pisarnica@sracinec.com

Nakon isteka roka za dostavu prijava šteta, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda utvrditi će prvu procjenu šteta te izvršiti upis prve procjene u registar šteta. Na temelju svih prikupljenih podataka pristupiti će se utvrđivanju konačne procjene štete koja će se prijaviti županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

DOKUMENTI:

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – tuča

Obavijest o početku prikupljanja prijava šteta od prirodne nepogode – tuča

Obrazac-PN

Privola za obradu podataka

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA