Održan sastanak Partnerskog odbora – Strategija razvoja Općine Sračinec

Prvi sastanak partnerskog odbora Općine Sračinec i Agencije za razvoj Varaždinske županije (AZRA) održan je u maloj dvorani Doma kulture u Sračincu. U ime AZRE rad na izradi Strategije razvoja Općine Sračinec predstavile su Sanja Sokol i Ivana Gruber Osonjački, a sa strane Općine Sračinec načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec i njegov zamjenik Krunoslav Lukačić, inače i direktor AZRE.

Predstavljeni su dosadnji koraci u izradi Strategije razvoja Općine Sračinec za razdoblje od 2015. do 2020. godine, najviše kroz analizu stanja, SWOT analize po pojedinim značajkama i akcijski plan za ostvarivanje ciljeva.

Prezentaciju možete pogledati ovdje.

Osim toga, zainteresirani su mogli postavljati pitanja, a svi su pozvani na suradnju uz želju da daju svoj doprinos u izradi Strategije razvoja Općine Sračinec, koja će biti jedan od temeljnih dokumenata Općine Sračinec.

Možete se uključiti tako da date svoje prijedloge popunjavanjem obrasca i da ga dostavite u Općinu Sračinec:

OBRAZAC ZA PRIJAVU RAZVOJNIH PROJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE SRAČINEC za članove partnerskog.docx