Općina Sračinec isplaćuje pomoć poljoprivrednicima

Općina Sračinec objavljuje Poziv za isplatu potpore obiteljskim poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Sračinec.

Radi ostvarivanja prava na isplatu potpore podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti ovjerenu kopiju upisnika za 2020. godinu.

Ovjerenu kopiju upisnika za 2020. Godinu moguće je dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@sracinec.hr, poštom ili osobno u prostorije Općine Sračinec u razdoblju od 23. veljače do 12. ožujka 2021. godine.

Pravo na isplatu potpore male vrijednosti imaju mještani općine Sračinec koji su nositelji OPG-a i PG-a prijavljenog u općini Sračinec.

Indikator za dodjelu potpore je broj upisanih hektara u upisniku. Maksimalan iznos potpore po hektaru iznosi 200,00 kuna, a ukupna maksimalna potpora po pojedinom gospodarstvu iznosi 5.000,00 kuna.

Uvjet za isplatu potpore male vrijednosti je da su podmirene sve obaveze prema Općini Sračinec.

Općinski načelnik
Božidar Novoselec

Poziv poljoprivrednicima

Poziv za isplatu potpore poljoprivreda 2021