Poziv na savjetovanje o Strategiji razvoja Općine Sračinec

Općina Sračinec objavljuje poziv za sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Strategije razvoja Općine Sračinec za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje do 10. lipnja 2016. godine.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec ili na e-mail adresu: opcina.sracinec@vz.t-com.hr

Prijedlog Strategije i Obrazac za podnošenje primjedbi i prijedloga nalaze se u privitku.

OBRAZAC za sudjelovanje u prethodnom savjetovanju.docx

Strategija razvoja Opcine Sracinec.docx