Poziv nositeljima prava na nekretninama na javni uvid u geodetski elaborat

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o javnom uvidu u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta na području naselja Sračinec

Na zahtjev investitora Općina Sračinec, Sračinec, Varaždinska 188, izrađeni su geodetski elaborati za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture za Ulicu Đure Kuhara (NC 1-007), Ulicu svetog Antuna (NC 1-011), Ulicu Vatroslava Jagića (NC 1-020) i Ulicu Vladimira Nazora (NC 1-013) u Sračincu na k.č. 1338/1, 1341/2, 1338/3, 1206/1, 1206/3, 1207/1, 1207/3, 1208, 1209/1, 1209/3, 1210, 1246, 1247, 1248, 1287/1, 1444/12, 1444/1, 1445/2, 1446/3, 1446/6, 1447/2, 1448/2, 1449/1, 1457/4, 1458/9, 1458/3, 1458/4, 1458/2, 1458/5, 1458/6, 1458/7, 1458/8, 46, 1050/1, 1051/1, 1048/1, 1048/3, 1050/3, 1051/3 u k.o. SRAČINEC.

Elaborate je izradila geodetska tvrtka Vektra d.o.o. po ovlaštenom inženjeru geodezije Ivi Novak Cikač, dipl. ing. geod.

Izmjera stvarnog stanja na terenu obavljena je od 09.03.2020.- 19.03.2020. godine.

Pozivamo nositelje prava na nekretninama na kojima su izvedene navedene nerazvrstane ceste, kao i nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene predmetne ceste na izlaganje elaborata koje će se održati u prostorijama Općine Sračinec u razdoblju od 15. lipnja 2020. godine do 19. lipnja 2020. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati

Kompletan poziv: Poziv za javnu uvid Sračinec – drugi dio