Projekt TARE – Together we are Europe

PROJEKT TARE – Together we are Europe

Nositelj projekta: Općina Sračinec, Republika Hrvatska

Partner: Općina Hrvatski Židan, Republika Mađarska

Mjesto i vrijeme održavanja:

Hrvatski Židan, 27.05.2023.

Sračinec, 29.09.-1.10.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 15.860,00 EUR


 

Together we ARE Europe

Hrvatski Židan, 25. svibnja 2023.
Sračinec, 29. rujna – 1. listopada 2023.

Općina Sračinec, kao nositelj projekta, u suradnji s partnerom na projektu, Općinom Hrvatski Židan (Mađarska) provela je projekt pod nazivom „Together we ARE Europe““ financiran iz Programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednost (CERV), Bratimljenje gradova.

U skladu s ciljevima poziva programa Bratimljenja gradova – promicanje kulturne, znanstvene, intelektualne i druge razmjene među građanima različitih zemalja, s naglaskom na raznolikost kulturne baštine unutar zajedničkih europskih vrijednosti koje čine temelj zajedničke budućnosti unutar Europske unije, projekt TARE, Together we ARE Europe, proveden je s ciljem uspostavljanja međukulturnog dijaloga među parterskim općinama Sračinec i Hrvatski Židan.

Kroz projekt TARE u zajedničkim aktivnostima okupljeni su građani dviju susjednih zemalja, koji govore različitim jezikom, s ciljem jačanja međusobnog razumijevanja i prijateljstva. Cilj projekta projektom TARE je spojiti građane predstavnike lokalnih zajednica s ciljem stjecanja novih znanja, razmjene mišljenja i vrijednosti te stvaranja trajnih veza i prijateljstava kao osnovu buduće suradnje.

Kao tema projekta odabrane su dvije prioritetne cjeline:

I. Razvoj svijesti o bogatstvu kulture i jezika u Europi
Kako bi se kod građana potaklo razvijanje svijest o bogatstvu kulture i jezika u Europi te promicalo međusobno razumijevanje i tolerancija, te poštovanje zajedničkih vrijednosti, demokracije i temeljnih prava bit će provedene dvije aktivnosti s naglaskom na sudjelovanje mlađih generacija – djece školske dobi i mladeži.

II. Razvoj svijesti o važnosti jačanja procesa europske integracije na temelju solidarnosti
Kroz projekt TARE naglašen je potreba za solidarnošću, ne samo među državama unutar EU,
već i prekogranična solidarnosti među državama iz bližeg susjedskog okruženja koje nisu nužno članice Unije, čak i šire, među građanima i zemljama cijelog civiliziranog svijeta.

Projekt TARE potiče razmjenu među građanima Hrvatske i Mađarske, jača međusobno razumijevanje i toleranciju, te svim sudionicima i dionicima projekta pruža priliku za otvaranjem novih perspektiva i razvijanje osjećaja pripadnosti Europi i jačanje europskog identiteta i međusobne solidarnosti.

U okviru projekta Together we ARE Europe održan je niz aktivnosti u sklopu 2 događanja na dvije lokacije:

I. U sklopu jednodnevne Konferencije TARE Together we ARE Europe – Hrvatski Židan, održane u Hrvatskom Židanu, Mađarska, dana 27. svibnja 2023. godine održana su sljedeća događanja:

– Konferencija TARE Together we ARE Europe – Hrvatski Židan;
– Okrugli stol na temu „Solidarity and culture in 21th Century“

Osim konferencije održan je i neformalni dio u obliku predstavljanja gastronomske ponude te tradicionalnih običaja.

II. Druga aktivnost projekta, Konferencija TARE Together we ARE Europe – Sračinec, održana je u sklopu manifestacije Miholje u vremenu od 29. rujna – 1. listopada 2023. godine u Sračincu.

U sklopu dvodnevnih događanja u općini Sračinec održane su sljedeće aktivnosti koje su obuhvatile sve dobne skupine s posebnim naglaskom na aktivnostima mlađih dobnih skupina za koje su planirane zasebne aktivnosti:

– Konferencija TARE – Together we ARE Europe Sračinec;
– Jezična radionica za djecu osnovnoškolske dobi u obliku hrvatsko-mađarske učionice u sklopu koje je izrađen i izdan Mali dječji hrvatsko-mađarski rječnik;
– Pub kviz „Koliko se dobro poznajemo“– aktivnost namijenjena mladima
– Okrugli stol „Hrvatsko-mađarski mostovi u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“
– Završna prezentacija i predstavljanje zaključaka konferencija i Malog dječjeg hrvatsko-mađarsko rječnika,
– Neformalni dio programa: koncerti, dramske i folklorne predstave, sportska natjecanja djece i odraslih.

Partneri Općina Sračinec i Općina Hrvatski Židan u sklopu projekta TARE – Together we ARE Europe, potpisali su pismo namjere za kulturnu suradnju te povelju o bratimljenju gradova.
Potpisivanjem pisma namjere kulturne suradnje i bratimljenjem Općine Sračinec i Općine Hrvatski Židan (Mađarska) stvoreni su preduvjeti za buduću zajedničku međukulturnu, turističku i društvenu suradnju gradova i postavljeni su temelji za bolje očuvanje kulturne baštine.

Na temelju naših dosadašnjih iskustva očekujemo da će provedbe projekta kratkoročno i dugoročno potaknuti povećanje svijesti članova lokanih zajednica o potrebi za međusobnom solidarnošću među narodima te povećanju svijesti o međusobnoj povezanosti i sličnostima koje nas povezuju unatoč brojnim razlikama koje su često potencirane u prvom planu.

Povezivanje djece i mladeži imat će dugoročni učinka u obliku stvaranja dugotrajnih veza i prijateljstava koja će stvoriti prirodnu platformu za daljnju kulturnu i intelektualnu razmjenu u budućnosti.

Projekt je sudionicima omogućio razmjenu znanja i direktne kontakte među članovima lokalnih zajednica te je stvorio preduvjete za građansko sudjelovanje u međunarodnoj kulturnoj razmjeni.

Provedba projekta TARE – Together we ARE Europe imat će direktni utjecaj na procese donošenja odluka na području razvoja svijesti o bogatstvu kulture i jezika u Europi te će osigurati stabilan razvoj svijesti o važnosti jačanja procesa europske integracije na temelju međusobne solidarnosti.

Projekt TARE – Together we ARE Europe okupio je sudionike iz raznih sfera: predstavnike i članove lokalnih zajednica Sračinec i Hrvatski Židan, članove brojnih udruga, učenike srednjih i osnovnih škola, predstavnike lokalnih samouprava i zainteresiranu široku publiku.
Uključeni predstavnici dviju lokalnih zajednica i široka publika aktivno su sudjelovali u projektnim aktivnostima te očekujemo da će na temelju iskustva sudjelovanja na ovom projektu jedan od ostvarenih dugoročnih rezultata ovog projekta biti i veći angažman lokalnog stanovništva u raznim udrugama i nevladinim organizacijama što će doprinijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva razvoja svijesti o bogatstvu kulturne i jezične raznolikosti Europe, te razvoja svijesti o važnosti jačanja procesa europske integracije na temelju međusobne solidarnosti.

Provedba projekta TARE u konačnici doprinijet će dugoročnom cilju oblikovanja lokalnih i EU politika u ovom sektoru.
Ukupno je na projektu direktno sudjelovalo preko 400 sudionika iz Hrvatske i Mađarske udruga dok se procjenjuje da je na projektu indirektno sudjelovalo preko 10 000 osoba putem sudjelovanja u programu za široku javnost i putem vidljivosti projekta u medijima.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Sračinec.

Event description sheet_TARE_2_Sracinec_

Event description sheet_TARE_1_Hr.Zidan_

 


 

Foto album s događanja u Židanu:

 

Foto album s događanja u Sračincu:

 

 

AKTIVNOSTI


Održane aktivnosti u sklopu projekta TARE – Together we are Europe